Ecco i link appena rilasciati per scaricare Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) Release Candidate

Desktop CD

PC (Intel x86) desktop CD
64-bit PC (AMD64) desktop CD 
 

Server install CD 

PC (Intel x86) server install CD 
64-bit PC (AMD64) server install CD
 

Alternate install CD

PC (Intel x86) alternate install CD 
64-bit PC (AMD64) alternate install CD
 

Netbook live CD

PC (Intel x86) netbook live CD